اسانس عطر شنل چنس Chanel Chance

35,000 تومان310,000 تومان

اسانس عطر شنل چنس زنانه با ظرافت، احساس بر انگیز، پر شور و نشاط، پر انرژی و یک عطر با رایحه های شیرین و رایحه گل های جذاب است. همچنین این عطر تاثیر گذار، تداعی کننده درخشندگی، حس صمیمی و ایجادگر رایحه ای شگفت انگیز بوده که مانند جاذبه گردبادی، شانس را به شما نزدیک می کند.

برای تست رایحه این عطر، می توانید گزینهسمپلرا انتخاب کنید.

پاک کردن
اسانس شنل چنس
اسانس عطر شنل چنس Chanel Chance