لوگو حس برتر

منو عطری حس برتر

عطر های نیش و خاص
اسانس عطر تام فورد لاست چری

تام فورد لاست چری

گروه بویایی: شرقی، گلی

رده سنی: 24 تا 42 سال

آکورد اصلی: بادام و آلبالو

سال عرضه: 2018

مناسب برای بانوان و آقایان

قیمت: میلی 25 هزار تومان

بارا اوندا ناسوماتو

گروه بویایی: شرقی، چوبی

رده سنی: 24 تا 42 سال

آکورد اصلی: مشک و رز

سال عرضه: 2016

مناسب برای آقایان

قیمت: میلی 40 هزار تومان

اسانس عطر تام فورد فاکینگ فبیولس

تام فورد فاکینگ فبیولس

گروه بویایی: روایح چرمی

رده سنی: 24 تا 42 سال

آکورد اصلی: بادام، چرم و عود

سال عرضه: 2017

مناسب برای آقایان

قیمت: میلی 25 هزار تومان

اسانس عطر کازاموراتی مفیستو

کازاموراتی مفیستو

گروه بویایی: سیتروسی معطر

رده سنی: 16 تا 38 سال

آکورد اصلی: ترنج و مشک

سال عرضه: 2009

مناسب برای آقایان

قیمت: میلی 25 هزار تومان

عطر های کامرشیال و پرطرفدار
اسانس عطر ادیکت دیور

ادیکت دیور

گروه بویایی: شرقی، گلی

رده سنی: 28 تا 48 سال

آکورد اصلی: وانیل و توت سیاه

سال عرضه: 2002

مناسب برای بانوان

احتراما میلی 30 هزار تومان

اسانس عطر کرید اونتوس

کرید اونتوس 

گروه بویایی: شیبخ میوه ای

رده سنی: 16 تا 48 سال

آکورد اصلی: ترنج و مشک

سال عرضه: 2010

مناسب برای آقایان و بانوان

احتراما میلی 25 هزار تومان

اسانس عطر لیبر ایو سن لورن

لیبر ایو سن لورن

گروه بویایی: شرقی فوژه

رده سنی: 18 تا 36 سال

آکورد اصلی: ماندارین و مشک

سال عرضه: 2019

مناسب برای بانوان

احتراما میلی 30 هزار تومان

دیور میدنایت پویزن

گروه بویایی: شیبخ چوبی

رده سنی: 16 تا 32 سال

آکورد های اصلی: ترنج و کهربا

سال عرضه: 2007

مناسب برای بانوان

قیمت: میلی 30 هزار تومان