شعبه های حس برتر

شعبات حس برتر

شعبه سجاد حس برتر

مسئول شعبه: جناب آقای مرتضی رفتار

شماره تماس: ۰۵۱۳۷۶۲۴۹۲۵

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد – بزرگمهر – انتهای پاساژ البرز

شعبه راهنمایی حس برتر

مسئول شعبه: جناب آقای حسن فندرسکی

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۲۵۱۲۷

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد – بین راهنمایی ۲ و ۴

شعبه آرمیتاژ حس برتر

مسئول شعبه: جناب آقای حسین فندرسکی

شماره تماس: –

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد – هفت تیر ۸ – برج تجاری آرمیتاژ گلشن – طبقه اول

شعبه تقی آباد حس برتر

مسئول شعبه: جناب آقای حسین فندرسکی

شماره تماس: –

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد – نرسیده به میدان تقی آباد – از طرف خیابان دانشگاه – جنب لوازم تحریر – پلاک ۴۵۹

دفتر مرکزی حس برتر

مدیر عامل: جناب آقای سعید تقی زاده

شماره تماس دفتر: ۰۵۱۳۸۷۱۸۳۰۴

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد – وکیل آباد – نرسیده به پل دانشجو – پلاک ۷۵۷ – ساختمان سحر – طبقه ۲